Geschiedenis

historie-andia-header

Van Rubberfabrikant tot Bandengroothandel

Dit is onze ontwikkeling, die wordt gekenmerkt door marktgerichtheid, klantentevredenheid en investeringen in onze toekomst.

De Jaren van 1946 tot en met 2015

Unbenannt-3_40x60
1946 Oprichting van de „Erste Herzberger Vulkanisieranstalt“

Aanvankelijkhad Dorothea Küke, de Grootmoeder van de huidigeBedrijfsleider André Küke, helemaal niet de Intentie om de Bandengroothandel als Levensonderhoud te zien. Na de 2e Wereldoorlog werkte zij als Kantoormedewerkster in de „Erste Herzberger Vulkanisieranstalt“.

1949 Bedrijfsovername door de Families Küke en Lisson

1949 erft Dorothea Küke, samen met haar Broer Heinrich Lisson en haar Man Karl, de „Vulkanisieranstalt“ van de kinderloze Oprichter Adolf Goertz. Binnen korte Tijd leert het Tweetal het nieuwe Beroep. Het Bedrijf produceert destijds Sportschoenen en Ballen van Rubber. Ook Banden speelden al een Rol, maar in de onmiddelijke naoorlogse Periode concentreert men zich vooral op de Reparatie van Fietsbanden.1950 onstaat de „Küke & Lisson oHG“

1950-andia-history
1950
Naamswijziging in „Küke& Lisson oHG“–Reparatie van Fietsbanden en Fietsen

Voortaan ligt het zwaartepunt van het Bedrijf op de Reparatie van Fietsbanden en Fietsen, maar het economische Wonder en de daarmee in Verband staande Welstand dragen aan een snelle Verspreiding van Motorvoertuigen bij.

1960-andia-history
1960 Begin van de Verkoop van Autobanden

Wanneer Klaus-Peter Küke (*1947), Zoon van Dorothea en Karl Küke, in het ouderlijke Bedrijf instapt, wijdde hij zich aan de Verkoop van Autobanden als Aanvulling.Deze worden direct gemonteerd in de Werkplaats op het erf van het Bedrijf. 1972 trouwde Peter Küke met Heide Hassepaß, die nog in hetzelfde Jaar instapt in het bedrijf. Een Jaar later wordt hun Zoon André geboren.

1970-andia-history
1970 Eerste Bandenimports en Exports naar de Buurlanden

In de Jaren ’70 waagt Klaus Peter Küke ondanks de oliecrisis, de stap naar de Bandenimport. De Imports nemen grotere Proporties aan, zodat de „Küke & Lisson oHG” in korte Tijd meer dan alleen het Binnenland met grote Hoeveelheden beleverd. De naburige Landen voegen zich aan de Afzetmarkt toe. De Banden worden van Heide Küke persoonlijk aan het Stuur van haar eigen Vrachtwagen uit Frankrijk gehaald. De Weg naar de Bandenimport wordt met Succes ingeslagen.

1980-andia-history
1980 Uitbreiding van de Bandenexport naar de niet-Europese Landen

Continu worden in de daarop volgende tien Jaar naast Autobanden ook Banden voor commerciële Voertuigen, (Bestelwagen-, Vrachtwagen- en Landbouwbanden) in het Assortiment opgenomen. In de Jaren `80 is het Bedrijf uiteindelijk intenationaal geworden: Klanten en Leveranciers zijn over de hele Wereld verspreid.

2000-andia-history
2000 2000 Oprichting van de „KükeVetriebsgesellschaft mbH“ (Nationale Vrachtwagenbanden-Groothandel)

Kort voor de Milleniumwisseling: Dorothea Küke heeft zich inmiddels terruggetrokken uit de Bandengroothandel. Peter Küke richt in 2000 de „Küke Vertriebsgesellschaft mbH“ op, die zich tot een van de grootste Vrachtwagenbanden-Groothandelaaren in Duitsland ontwikkelt. Om de nationale en internationale Zaken beter af te bakenen, ontstaat 2002 de „Andia International GmbH“, die zich ui tsluitend op de wereldwijde Bandenimport en Export richt.

anda-zentrale-buero
2002 Oprichting Andia International GmbH (internationale Import en Export van Multi Purpose Tires, Vrachtwagen en OTR-Banden)

Het Familie bedrijf wordt aangevuld door meer Familie. André Küke verlaat na 8 Jaar in de Marketingafdeling van de Bandenfabrikant Goodyear en stapt in het ouderlijke Bedrijf als Bedrijfsleider van de „Küke Vertriebsgesellschaft mbH“. Samen met zijn Vrouw Daniela zorgt hij nog in hetzelfde Jaar voor de Vorming van een jong Gezin. Daniela neemt 2013 de Taak van de Organisatie en Controlling bijhet Bedrijf Andia International GmbH over.

Andia International GmbH
2015 De „Andia International GmbH“ is stevig gevestigd als een Expert in de internationale Bandengroothandel.

Vandaag de Dag bezoekt Dorothea Küke het Bedrijf slechts zelden. Ze is tevreden. De „Andia International GmbH“ is een van de grootste Handelaren in de internationale Bandengroothandel, met een positief Zicht op de Toekomst, zonder daarbij zijn Roots te vergeten.